Térítésmenetes lehetőség - Nyári Egyetem Sanghajban

Sanghaji Pénzügyi és Gazdaságtudományi Egyetem (SHUFE) Nyári Egyeteme
2014. július 14- 22, Sanghaj

SHUFE Nyári EgyetemA kurzus célja:
A SHUFE Nyári Egyetemének jogi témájú képzése 2014. július 14 és 22 között kerül megrendezésre. A Nyári Egyetem széleskörű kurzusokat ajánl sajátos gyakorlati, funkcionális és globális megközelítésben, a SHUFE jogi és gazdasági szaktudást felölelő tudományos platformján. A képzés keretében a hallgatók workshopokon és előadásokon is részt vesznek a tanult anyag elmélyítése céljából, valamint azért, hogy a diákok és a jogi iskolák, nagynevű cégek és jogi vállalatok között kapcsolat alakuljon ki, megkönnyítve a diákok szakmai terveit és előmenetelét. A Nyári Egyetemen kiváló eredménnyel teljesítő diákok ajánlólevelet és gyakornoki lehetőséget kapnak.

A választható kurzusok:

  • Határon Átnyúló Fúziók és Felvásárlások: Gazdasági Szempontból
  • Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság és ADR
  • Külföldi Befektetések Kínában: Üzleti Stratégiák és Nemzetközi Adózás

A kurzusok kizárólag angol nyelven kerülnek megrendezésre.

A SHUFE a magyar hallgatóknak azt tanácsolja, hogy mindhárom kurzuson vegyenek részt.

Részvételi díj:
A magyar hallgatóknak a képzésen való részvétel térítésmentes, kizárólag a nemzetközi utazást és szállást kell fedezniük. A SHUFE segítséget nyújt abban, hogy elfogadható áron találjanak a diákok szállást.

Jelentkezési határidő: 2014. június 30.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • önéletrajz
  • egy 500 szavas rövid motivációs levél

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az alábbi email címre kell eljuttatni:
Prof. Carrie Shang shang.shu@mail.shufe.edu.cn

Course Offerings:

Title: Cross-Border Merger and Acquisition: An Economic Perspective

Course Description: This course attempts to examine modern theories and practices of cross-norder mergers and acquisitions. Students will review several Harvard Business School Cases on cross border valuation and M&A activity. Topics including synergies, financing M&A, the winners curse, and legal risks shall be covered and economic tools will be procided for analytical purposes.

Instructor Information:
Dr. Michael Connolly is currently Professor of Economics at University of Maimi and he got his Ph.D. in Economis from University of Chicago and honor undergraduate degree from University of California at Berkeley. He used to teach in Duke University and is currenly also Professor of Finance of Hunan University.

Title: International Commercial Arbitration and ADR

Course Description: This highly interactive course will allow students to understand the system of dispute resolution through the two main out-of-court procedures: Arbitration and Mediation. This course will focus on international commercial arbitration and on mediation of international commercial disputes. The practical and interactive exercises will be used in order to help the students to handle the dispute resolution agenda.

Instructor Information:
Dr. Martin Svatos is one of the leading Czech mediators and arbitrators. Dr. Svatos has acted in several international cases both in mediation and arbitration, especially in the central and east European region. He speaks fluently Czech, English, French and German. He is a lecturer at the Charles University in Prague, at the Seminar of European and Comparative Law in Urbino, Faculté Libre de Droit Institut Catholique de Toulouse and at the Université des Antilles et de la Guyane in Guadeloupe..

Title: Foreign Investment in China: Business Strategies and International Taxation

Course Description: The main objective of the course is to improve students understanding of how are the fundamental concepts of strategic management and issues of taxation relevant when the foreign companies enter the Asian markets or when the Asian companies enter the foreign markets. The teaching method of the course will rely mainly on the use of case studies.

Instructor Information:
This course will be co-taught by Mr. Jan Hebnar and Ms. Brigida Galbete. Mr. Jan Hebnar started working at the Ministry of Industry and Trade as an expert lawyer in the Services Unit of the Cezch Republic. He then assumed the position of Director of Department of Internal European Market and the position of Commercial Diplomat to China. At present, he works as managing director of KINEX China. He speaks Czech, Slovak, English, French and Chinese. Ms. Brigida Galbete is am international tax lawyer associated with the Shanghai Representive Office of one of the biggest Spanish law firm Cuatrecasas Gonçalves Pereira. She has many years of experiences advising cross-border tax deals both in China and in Europe. She is also one of the co-authors of the recently published book: Doing Business in China: A Legal and Tax Perspective.


Kurzus kínálat:

Cím: Határon Átnyúló Fúziók és Felvásárlások: Gazdasági Szempontból

Kurzus leírás: A kurzus célja megvizsgálni a modern elméleteket és gyakorlatokat a határon átnyúló fúziók és felvásárlások tekintetében. A diákok a Harvard Business School esettanulmányai alapján,  a határon átnyúló értékelést és M&A tevékenységeket vizsgálják. Témakörök lesznek a szinergiák, M&A finanszírozása, a nyertesek átka, és a jogi kockázatok.  Az elemzésekhez pedig gazdasági eszközök állnak majd a rendelkezésükre.

Az előadó: Dr. Michael Connolly, jelenleg a Miami Egyetem Gazdaságtudományi professzora, a Chicagói Egyetemen doktorált közgazdaságtanból, és a Berkeleyi Kalifornia Egyetemen diplomázott kiváló minősítéssel. Korábban a Duke Egyetemen tanított és jelenleg ugyancsak oktat pénzügyet a kínai Hunan Egyetemen.

Cím: Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság és ADR

Kurzus leírása: Ez a rendkívül interaktív kurzus lehetővé teszi, hogy a diákok megértsék a vitarendezés rendszerének két fő, bíróságon kívüli folyamatát: a Választottbírósági és Közvetítői folyamatot. A kurzus középpontjában a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági és a nemzetközi kereskedelmi viták közvetítői állnak majd. A gyakorlati és interaktív feladatok alkalmazásával a diákok elsajátítják, hogy hogyan kezeljék a vitarendezési napirendet.

Az előadó: Dr. Martin Svatos egyike a vezető cseh közvetítőknek és választottbíráknak. Dr. Svatos több nemzetközi ügyben járt már el mind a közvetítésben, mind a döntőbíráskodásban, különösen a közép-, és kelet-európai régióban. Csehül, angolul, franciául és németül folyékonyan beszél. Előadó a prágai Károly Egyetemen, az Ubinoi Európai és Összehasonlító Jogi Szemináriumon, a Faculté Libre de Droit Institut Catholique de Toulouse-n, és a guadaloupei Université des Antilles et de la Guyane-n.

Cím: Külföldi Befektetések Kínában: Üzleti Stratégiák és Nemzetközi Adózás

Kurzus leírás: A kurzus fő célja javítani a hallgatók tudását az alapvető stratégiai management és az adózási kérdések alapfogalmait illetően, arra vonatkozóan, amikor a külföldi vállalatok belépnek az ázsiai piacra, vagy amikor az ázsiai vállalatok lépnek be a külföldi piacokra. A kurzus módszertana elsősorban az esettanulmányok használatára támaszkodik.

Az oktatók: A kurzust közösen tartja Jan Hebnar és Brigida Galbete. Jan Hebnar az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban kezdett el dolgozni, szakértő ügyvédként a Cseh Köztársaság Szolgálati Egységénél. Később átvette a Belső Európai Piac főosztályvezetői posztját és kínai kereskedelmi diplomata lett. Jelenleg a KINEX China ügyvezető igazgatója. Csehül, szlovákul, angolul, franciául és kínaiul beszél. Brigida Galbete nemzetközi adó ügyvéd az egyik legnagyobb spanyol jogi vállalat, a Cuatrecasas Gonçalves Pereira sanghaji irodájában. Több éves tapasztalata van a határon átnyúló adóügyekkel kapcsolatos tanácsadásban mind Kínában, mind Európában. Ugyancsak az egyik társszerzője a nemrégiben megjelent könyvnek: Kínában Üzletelni: Jogi és Adózási Szempontból.