Szolnok Hazavár program - jel.: 2011. 10. 09-ig

Kedves Szolnoki Fiatal!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szolnoki kötődésű, kvalifikált, diplomát szerzett fiatalok tanulmányaik befejezése után Szolnokra visszatérjenek. E célok hívták életre a „Szolnok Hazavár" programot.

 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ezúttal mentorként csatlakozik a programhoz. Elsődleges cél, hogy a szolnoki diákok a diploma megszerzése után szülővárosukban, Szolnokon szerezzenek munkát, telepedjenek le.
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (hivatal) a szolnoki kötődésű (szolnoki lakóhellyel rendelkezik, általános vagy középiskoláját Szolnokon végezte el), felsőoktatási intézményben utolsó éves hallgatók részére 5 ösztöndíjas pozíciót hirdet meg.

A most meghirdetett programban előnyben részesítjük: a jogi, igazgatásszervezői, okleveles közgazdász, műszaki képzési területeket.
A kiválasztott hallgatók utolsó aktív tanévükben legfeljebb 10 hónapon keresztül ösztöndíjban részesülnek, melynek feltétele, hogy diplomájuk megszerzését követően támogatási szerződésben vállalják, hogy ösztöndíjas jogviszonyt létesítenek a hivatallal legalább 9, de legfeljebb 12 hónap időtartamra.
A Programba jelentkezni a http://szhv.szolnok.hu weblapon történő regisztráció után a pályázó önéletrajzának feltöltésével 2011. október 9-ig lehet.
Sok sikert kívánunk!