Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont

  • négy általános feladatköre: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás,
  • területi hatókör szerint: regionális (célja, feladatai: komplex fejlesztő programok kidolgozása, együttműködés a tehetségfejlesztő intézményekkel, a tehetségpontok koordinációja),
  • működési időtartam szerint: akkreditált 2011-től 2014-ig, akkreditált 2014-2017-ig
  • a fejlesztésben megcélzott tehetségfajták száma alapján: komplexen funkcionáló,
  • életkor szerint: főként a felsőoktatásban részt vevők számára, illetve a felsőoktatási intézményt választó középiskolásoknak nyújt szolgáltatást.

A Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont központja a Tehetséggondozási, Alumni és Karriertanácsadási Központ. A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási rendszere a szakkollégiumokban végzett tevékenységekre, a tudományos diákköri munkára és a demonstrátori tevékenységre terjed ki. Ezen tevékenységeket a Bethlen István Szakkollégium, az Osztojkán Béla Roma Szakkollégium, a Tudományos Diákköri Tanács és a Demonstrátori Csoport keretében végezhetik a hallgatók.

A tehetséggondozás országos háttere

A tehetséggondozás országos fóruma a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, amely tömöríti a tehetséggondozással foglalkozó szervezeteket. Jogi képviselője a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület.

A tehetséggondozás országos programja a Nemzeti Tehetség Program. A program finanszírozását és felügyeletét a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum látja el.

Tehetségpont: a helyi közösség összefogásával megvalósuló nyílt intézmény, amelynek funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. További információk: www.geniuszportal.hu