Pénzgazdálkodás Szakbizottság 2010/2011

A Bethlen István Szakkollégium Pénzgazdálkodás Szakbizottságának programja 2010/2011

Pénzgazdálkodás Szakbizottság hallgatói névsora 2010/2011. tanévre:

 • Ujszászi Enikő III. évf. püszv
 • Király Tamás IV évf. püszv
 • Oláh Tamás III. évf. püszv
 • Karsai Tamás III. évf. püszv
 • Kelemen Gergő IV. évf. püszv
 • Nagy Tibor IV. évf. püszv
 • Szabó Renáta II. évf. n.gazd.
 • Koncz Boglárka II. évf. püszv
 • Mátó Netta II.évf. püszv

Feladatok:

 • a hallgatók kutatási témát és témavezetőt (tutort) választanak a TDK, és a PhD témákhoz, illetve tanszéki kutatásokhoz kapcsolódva;
 • kurzusok meghirdetése, kurzusvezetők felkérése;
 • témacsoportonként kutatási teamek szervezése az együttműködési készség fejlesztése és a szélesebb összefüggések felismerése céljából, kutatásmódszertan;
 • kötelező részvétel a Tudományos Diákkör tevékenységében, beszámoltatás;
 • csoportmunkában készülő projektek tervezése, pénzügyi problémák feltárása és megoldása céljából (pl.: mikrobank modellezése, tőzsdejáték);
 • együttműködés hasonló érdeklődési körű szakkollégiumokkal, diákcsoportokkal;
 • tapasztalatcserék, tréningek szervezése;
 • kapcsolatépítés pénzügyi intézményekkel;
 • Nyilvános előadások szervezése;
 • kerekasztal-beszélgetés pénzintézetek és vállalkozások fiatal vezetőivel;
 • életpályák feldolgozása, tanulságainak megvitatása.

4. A szakmai csoport előzetes programja a 2010/2011. tanévre

2010. szept. A szakbizottság első összejövetelén a tagjelöltek véleménye és javaslatai alapján alakul ki a szakmai csoport munkaterve. Önkéntes feladatvállalás, teamek szerveződése.
A szakbizottság felveszi a kapcsolatot a Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégiumával, amely szintén pénzügyi érdeklődésű diákok közössége;

2010. okt. A projektekhez kapcsolódó kurzusok beindítása kéthetenkénti csoportmunkával;
Előadás - Dr. habil Báger Gusztáv: a PPP beruházásokról. Beszélgetés az előadó verseiről;
A Magyar Nemzeti Bank látogatóközpontjának és szakkönyvtárának megtekintése.

2010. nov. A csoportmunka folytatása;
Életpályák sorozatban: Szapáry Gyula (1832-1905) vármegyei képviselő, pénzügyminiszter, kormányfő, bankelnök.

2010. dec. Kerekasztal-beszélgetés: A banki munka sajátosságai és társadalmi megítélése. Vitaindító: egy meghívott bankigazgató
A csoportmunka részeredményéről prezentáció,

2011. febr. A csoportmunka folytatása;
Előadás - Dr. Kovács Árpád professzor: Államháztartásunk egyensúlyi helyzete számvevőszéki (és hajózási) tapasztalatok alapján;
Életpályák: Bethlen István (1874-1946) államférfi, miniszterelnök.

2011. márc. A csoportmunka folytatása;
A pénzügyi témájú TDK dolgozatok bemutatása, előzetes vitája;

2011. ápr. Kerekasztal-beszélgetés: Pénzügyi döntések makro- és mikroszinten. Vitaindító: egy meghívott vállalati vezető;
Előadás - Dr. Nyári Katalin kriminálpszichológus: A legális profitszerzés határai és a gazdasági bűnözés (versenyszabályok, adócsalás, pénzmosás)

2011. május A kutatási projektek lezárása, bemutatása, szakmai értékelése.
Összeállította: dr. Mrena István 2010. 06. 24.