Pénzgazdálkodás Szakbizottság

A Bethlen István Szakkollégium Pénzgazdálkodás Szakbizottságának programja

1. A pénzgazdálkodás szakmai csoport vezetője a szakkollégium rendes tagjaként nyilvántartott főiskolai oktató.

2. A szakmai csoport vezetőjének feladatai:

 • öntevékeny diákcsoport megszervezésének, majd működésének segítése
 • tutorálás
 • szakmai koordináció

3. A szakmai csoport feladatai

A pénzügyekkel foglalkozó közgazdász úgy lehet sikeres, ha általános műveltséggel, széles látókörrel, jó kommunikációs készséggel, empátiával, szociális érzékenységgel rendelkezik, tehát nem „szakbarbár". A szakkollégium pénzgazdálkodási szakbizottsága mindezekre figyelemmel kíván keretet adni a tehetséges fiatalok önképzéséhez, látókörük bővítéséhez.

Elősegíti

 • a főiskolai tanulmányokat meghaladó ismeretek elsajátítását,
 • a kutatómunkát,
 • a szakmai fejlődést,
 • a kommunikációkészség fejlesztését,
 • a közösségépítést,
 • a közéleti felkészültséget,
 • az értelmiségivé válást.

Pénzgazdálkodás Szakbizottság hallgatói névsora 2012/2013. tanévre:

Feladatok:

 • a hallgatók kutatási témát és témavezetőt (tutort) választanak a TDK, és a PhD témákhoz, illetve tanszéki kutatásokhoz kapcsolódva;
 • kurzusok meghirdetése, kurzusvezetők felkérése;
 • témacsoportonként kutatási teamek szervezése az együttműködési készség fejlesztése és a szélesebb összefüggések felismerése céljából, kutatásmódszertan;
 • kötelező részvétel a Tudományos Diákkör tevékenységében, beszámoltatás;
 • csoportmunkában készülő projektek tervezése, pénzügyi problémák feltárása és megoldása céljából (pl.: mikrobank modellezése, tőzsdejáték);
 • együttműködés hasonló érdeklődési körű szakkollégiumokkal, diákcsoportokkal;
 • tapasztalatcserék, tréningek szervezése;
 • kapcsolatépítés pénzügyi intézményekkel;
 • Nyilvános előadások szervezése;
 • kerekasztal-beszélgetés pénzintézetek és vállalkozások fiatal vezetőivel;
 • életpályák feldolgozása, tanulságainak megvitatása.

4. A szakmai csoport előzetes programja a 2012/2013. tanévre

5. Emlékeztetők a szakbizottsági megbeszélésekről

 2011. 10. 26 - 5. megbeszélés 
  2011. 11. 09 - 6. megbeszélés 
  2011. 11. 23 - 7. megbeszélés 


Visszatekintő a 2011/2012-es évre

Visszatekintő a 2010/2011-es évre