PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÚT A DIPLOMÁHOZ

Út a diplomához - PályázatÚT A DIPLOMÁHOZ
Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B
A meghirdetés dátuma: 2013. november 21.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre összhangban

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

vonatkozó rendelkezéseivel.

A hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felsőoktatási részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, melyek közül megemlíthetőek a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségek, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlőségi különbségek, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátai. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma származású tanulók aránya magas, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásra – amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi (vagyis a feltétel teljesítéséhez elegendő arányban pályáznak jogosultságukat megfelelően igazoló roma jelentkezők) − a támogatottak legalább 50%-áig roma származású jelentkezőket kell bevonni.

Teljes pályázati felhívás