PÁLYÁZATI FELHÍVÁS REKTORI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére - jel.: 2013. 10. 15.

Rektori magán ösztöndíj pályázat - 2013REKTORI ÖSZTÖNDÍJ a Szolnoki Főiskola hallgatói részére

A pályázat célja:
A Szolnoki Főiskola azon hallgatóinak támogatása, akik

- szociálisan hátrányos helyzetűek,
- tanulmányi eredményük kiemelkedő és tanulmányi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek,
- a hallgatói közélet aktív résztvevői.

A Szolnoki Főiskola rektora tanévenként 1 hallgatónak nyújt ösztöndíj támogatást a szorgalmi időszak időtartamára.

2. A pályázók köre:
A Szolnoki Főiskolán hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.

3. A támogatás mértéke:
10.000,- Ft/fő/hó, mely a 2013/2014. tanév szorgalmi időszakára, azaz 10 hónapra szól.

4. A támogatás folyósítása:
A nyertes pályázók támogatását a Főiskola átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénzes vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5. A pályázat benyújtásának formája:
Pályázat a Szolnoki Főiskola honlapján (www.szolf.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével elektronikus formában a turoczi@szolf.hu e-mail címre, postai úton a Szolnoki Főiskola, 5001 Szolnok Pf. 210. címre (A borítékra írja rá a következőt: „Rektori Ösztöndíj pályázat”!), vagy személyesen a Rektori Hivatalban (Campus főépület 153. iroda) nyújtható be.

6. A pályázat követelménye az adatlap benyújtása mellet a következő mellékletek csatolása:
- önéletrajz;

- szociális rászorultság igazolása;

- tanulmányi eredmény igazolása (első éves hallgató esetén az érettségi eredmény igazolása).

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.

8. A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha:
- a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

- a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtotta be;

- a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be.

9. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 31.

Dr. Túróczi Imre, rektor