PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IDEGEN NYELVI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére - jel: 2013. 10. 08.

Idegen nyelvi magánösztöndíj pályázat 2013.IDEGEN NYELVI ÖSZTÖNDÍJ a Szolnoki Főiskola hallgatói részére

1. A pályázat célja:
A Szolnoki Főiskola azon nappali tagozatos hallgatóinak támogatása, akik

-  érdeklődést mutatnak az idegen nyelv(ek) iránt,

-  szociálisan hátrányos helyzetűek,

- tanulmányi eredményük kiemelkedő és tanulmányi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek,

- a hallgatói közélet aktív résztvevői.

A Szolnoki Főiskola Idegen Nyelvi Tanszékének vezetője tanévenként 1 hallgatónak nyújt ösztöndíj támogatást a szorgalmi időszak időtartamára.

2. A pályázók köre:
A Szolnoki Főiskolán hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.

3. A támogatás mértéke:
10.000,- Ft/fő/hó, mely a 2013/2014. tanév szorgalmi időszakára, azaz 10 hónapra szól.

4. A támogatás folyósítása:
A nyertes pályázók támogatását az Idegen Nyelvi Tanszékének vezetője átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénzes vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5. A pályázat benyújtásának formája:
Pályázat a Szolnoki Főiskola honlapján (www.szolf.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével elektronikus formában a mommertz@szolf.hu e-mail címre, postai úton a Szolnoki Főiskola, 5001 Szolnok Pf. 210. címre (A borítékra írja rá: „Idegen nyelvi ösztöndíj pályázat”!), vagy személyesen az Idegen Nyelvi Tanszéken (Campus B. épület 115. iroda) nyújtható be.

6. A pályázat követelménye az adatlap benyújtása mellet a következő mellékletek csatolása:

- motivációs levél, amelyben a pályázó bemutatja vonzódását az idegen nyelv(ek)hez, konkrét  céljait (pl. nyelvvizsga megszerzése adott határidőre);

- önéletrajz;

- szociális rászorultság igazolása;

- tanulmányi eredmény igazolása (első éves hallgató esetén az érettségi eredmény igazolása).

7. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 8.

8. A pályázat érvényessége:
A pályázat érvénytelen, ha:

- a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

- a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtotta be;

- a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be.

9. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 21.

Dr. Stefan Mommertz
Idegen Nyelvi Tanszék vezetője