Osztojkán Béla Roma Szakkollégium

Alapító Okirat

Osztojkán Béla Roma SzakkollégiumA Szakkollégiumi Charta szellemében, az Országos Roma Önkormányzat és a Szolnoki Főiskola között 2011. december 6-án kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok teljesítésének elősegítése érdekében a Szolnoki Főiskola Szenátusa létrehozza az Osztojkán Béla Szakkollégiumot. A Szakkollégium célja és feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, szakmai, tudományos, művészeti és sport tevékenységük elősegítése. A Szakkollégium a Szolnoki Főiskola mentorprogramjának keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének kibontakoztatásához.

A névadó Osztojkán Béla magyarországi roma író, közéleti személyiség 1948. február 8-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerben született. 1966-1976 között a Ganz-MÁVAG-ban esztergályos, marós volt, majd 1977-től szabadfoglalkozású íróként tevékenykedett, emellett újságíróként is publikált.

Első generációs roma értelmiségiként részt vett a roma civil önszerveződés első, máig meghatározó szervezete, a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége megszervezésében. 1989-ben megalapította a Phralipe Független Cigány Szervezetet, amelynek elnöke lett, majd a Magyarországi Roma Parlament szóvivője, később főtitkára lett. A rendszerváltozás után, 1990-1993 között az SZDSZ tagja volt.

1994-ben a Magyarországi Cigányok Szolidaritási Pártjának szóvivője lett, 1994-1995 között a Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselők Országos Szövetségének elnöke volt. Osztojkán Béla 1994-től a mezőladányi kisebbségi önkormányzat tagja lett, 1995-ben képviselőjévé választották az akkor megalakult Országos Cigány Önkormányzatnak, amelynek a 2. ciklusban, 1999-től alelnöke volt.

1995-től az ország egyetlen cigány nemzetiségi középiskoláját, a pécsi Gandhi Gimnáziumot működtető Gandhi Közalapítvány titkára volt. Osztojkán alapító főszerkesztője volt a Világunk, az Amaro Drom és a Phralipe című lapnak, amelyekbe haláláig rendszeresen publikált. A Phralipében közölt írásaiért 1997-ben Bezerédj-díjat kapott. A 2006-os országgyűlési választáson az MCF Roma Összefogás Párt színeiben indult, azonban a párt nem jutott be az Országgyűlésbe. Osztojkán Béla 2008. június 22-én Budapesten halt meg.

Az Osztojkán Béla Szakkollégium Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiához is illeszkedő átfogó céljai:

 • a mélyszegénységben élő, különösen a roma főiskolai hallgatók felzárkózását elősegítő elvileg megalapozott, átfogó, távlatos és gyakorlatias programok nyújtása;
 • a felzárkózás érdekében a szakkollégisták számára egyéni fejlesztési tervek készítése;
 • az egyéni fejlesztési tervek keretében összehangolt fejlesztési programok, ugyanakkor differenciált támogatási rendszerek alkalmazása;
 • a befogadást, az integrációt és az esélyegyenlőséget hatékonyan előmozdító tevékenységek támogatása;
 • a roma szakkollégisták számára a főiskolai karrier és a munkaerőpiacra való belépés támogatása;
 • a helyi roma közösségekkel való kapcsolatfelvétel és –tartás, a közösségek és az egyének aktivitásának előmozdítása, a személyes részvétel fontosságának hangsúlyozása.
 • Az Osztojkán Béla Szakkollégium Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20-án kötött Keretmegállapodáshoz illeszkedő céljai:
 • a roma szakkollégisták életkörülményeinek javítása és társadalmi beilleszkedésének elősegítése;
 • a romákat befogadó, diszkriminációmentes közérdek megteremtésének támogatása;
 • a roma szakkollégisták széleskörű tájékoztatása az állampolgári jogok és kötelezettségek, a jogrendszer és a közigazgatás működése tekintetében;
 • a foglalkoztatás bővítése, az oktatás színvonalának emelése érdekében a roma szakkollégisták életkörülményeinek javítását célzó fejlesztési programok, ösztöndíjprogramok megvalósítása;
 • az oktatási, a szakképzési, a felsőoktatási, a felnőttképzési lehetőségek minőségének javítása, kiterjesztése érdekében a roma közösségek megkeresése és bevonása a szakkollégiumi tevékenységbe;
 • a lakhatási feltételek javítása a szakkollégium kollégiumi férőhelyeinek biztosítás által.

Az Osztojkán Béla Szakkollégium működésének alapelvei:

 • aktív tagságát a Szolnoki Főiskola hallgatóinak önszerveződő közössége alkotja, tagjai széles körű autonómiával rendelkeznek a Szakkollégium működtetése területén;
 • a Szakkollégium kiterjedt hallgatói önkormányzattal rendelkezik, amely szoros kapcsolatban áll a Szolnoki Főiskola Hallgatói Önkormányzatával és a Bethlen István Szakkollégiummal;
 • a szakkollégisták számára a Szolnoki Főiskola Kollégiuma biztosítja az együttlakás lehetőségét, amelynek kihasználásáról a Szakkollégium aktív tagjai döntenek;
 • a Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet tagjai humán, szociális és szakmai fejlődésére, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében teljes körű kompetenciafejlesztésükre, valamint a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének előmozdítása érdekében a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelésére;
 • a szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalon végzett munka áll, amely elősegíti a hátrányos helyzetű roma hallgatók felzárkóztatását és tehetségük kibontakoztatását.

Szolnok, 2012. március 29.

Dr. Túróczi Imre
rektor