Idegen Nyelvi Támogató Csoport

Bethlen István Szakkollégium Idegen Nyelvi Támogató Csoport programja

1. Az Idegen Nyelvi Támogató Csoport vezetője az Idegen Nyelvi Tanszék vezetője.

2. Az Idegen Nyelvi Támogató Csoport vezetőjének feladatai:

  • tutorálás
  • szakmai koordináció

3. Az Idegen Nyelvi Támogató Csoport feladatai:

A szakkollégiumi SZMSZ szerint a támogató csoportok elsődleges feladata a tehetséges hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyiségük minél teljesebb kibontakoztatása. Az Idegen Nyelvi Támogató Csoport esetében a kollégiumi tagok nyelvtudásának emelése és a tanórákon kívüli nyelvgyakorlás biztosítása áll a fókuszban, két különböző céllal:

  • biztosítani számukra a lehetőséget egyrészt a szaknyelvi nyelvvizsgá(k) letételére (ami kimeneti követelmény a diploma megszerzéséhez),
  • másrészt a munkában való helytálláshoz szükséges nyelvi kompetencia kialakítására. Ez utóbbihoz kapcsolódik a célország(ok) kultúrájának bemutatása.

A „jövő sikeres gazdasági vezetőjé"-vé válás érdekében a csoport tagjai számára lehetővé teszi, hogy

  • a tanulmányok mellett egyéni tanácsadásban részesüljenek, amely nyelvtanulási módszerek és a nyelvvizsga kiválasztásában segít,
  • a tervezett nyelvi kabinetben (számítógépes nyelvoktató programokkal telepített terem) külön használati lehetőségben részesüljenek,
  • nyelvi klubokban vegyenek részt, ahol anyanyelvi vendégekkel, a célország nyelvével, hagyományaival és kultúrájával ismerkedhetek meg, és a főiskolán tanuló külföldi hallgatókkal kapcsolatot teremthetnek.

Emlékeztetők a szakbizottsági megbeszélésekről
 2011. 10. 19 - 1. megbeszélés 
  2011. 10. 26 - 2. megbeszélés
  2011. 11. 30 - 3. megbeszélés 
  2012. 02. 21 - 4. megbeszélés
 2012. 03. 21 - 5. megbeszélés
 2012. 05. 18 - 6. megbeszélés

4.  Az Idegen Nyelvi Támogató Csoport - INTERNATIONAL CLUB