Hallgatói Motivációs Vizsgálatok - 2010

Hallgatói motivációs vizsgálat célja a hallgatók munkaerőpiaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése, valamint a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése

Főbb kérdéskörök:

 • A diploma várható hazai munkaerő-piaci értékének megítélése;
 • A diploma várható nemzetközi munkaerő-piaci értékének megítélése;
 • Az elhelyezkedéssel kapcsolatos várakozások;
 • A képzés során megszerezhető ismeretek, egyéb tudástípusok diploma utáni hasznosítási lehetőségei;
 • A képzés során megszerezhető ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségei;
 • Elhelyezkedési várakozások;
 • A képzés alatti karrierstratégiák;
 • A diploma utáni karrierstratégiák;
 • Elhelyezkedési motivációk és irányok;
 • Továbbképzési motivációk;
 • Szakmai kötődés-szakmai elhivatottság, pályaelhagyás.

  Hallgatói motivációs vizsgálat eredménye 2010.