Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013.

Pályázati felhívás

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal általa TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatóiszemélyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíjprogramhoz

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj a konvergenciarégiókban 2013

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti KiválóságProgram (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése anemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentőseredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban aműszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területérekíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Uniókezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatásitevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magasszínvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgoza tvagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos,műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére valófelkészülés.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszámaalapján kerül meghatározásra. A kiírás tervezett keretösszege 490 000 000 Ft, ami atámogatottak számától függően változhat.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 400-480 ösztöndíjra pályázó részesülhettámogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft.

Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásánakelőfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben(http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációsnyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és apályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) akövetkező címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság aKonvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf.: 1826. A borítékrakérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot azinformatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázatbeadottnak minősül, azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton valófeladása is szükséges a jelzett határidők szerint.

A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt.

Az előbírálati határidő: 2013. május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázatelektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a jelzett napon.

A hivatalos pályázati határidő: 2013. május 16. Az elektronikus véglegesítésnek 2013.május 16. 18.00 óráig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázati határidővel.

Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikusellenőrzésének lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsákel, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges.

A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. április 16-tól lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül,illetve a következő e-mail címen tehetik fel: mester424@kih.gov.hu.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége:http://www.nemzetikivalosag.hu.

Az alábbi linken - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal linkjéről is - hozzáférhető, megtekinthető a pályázati kiírás.