Demonstrátori pályázati kiírás

Demonstrátori  Pályázat 2015. őszDemonstrátori pályázati kiírás 2015/2016. tanév II. (tavaszi) szemeszterére

A Szolnoki Főiskolán a tehetséggondozási rendszer egyik meghatározó alappillére a demonstrátori rendszer, azaz a legtehetségesebb alsó- és felsőbb éves hallgatók bevonása a tanszékek mindennapi, elsősorban oktató- és kutató szakmai munkájába.

A leendő/és a már demonstrátorokkal szembeni alapvető elvárás, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését főiskolai oktatókhoz, kutatási programhoz való kapcsolódás szolgálhatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • szakmai önéletrajzot (nyelvtudást, TDK-n való részvételt kiemelve),
  • indexmásolatot,
  • demonstrátori jelentkezési lapot (letölthető).

A demonstrátor feladatai:

  • közreműködés a tanszék oktatói és kutatási tevékenységében,
  • oktatásszervezésben való részvétel (adminisztratív jellegű feladatok, főként az oktatási segédanyagok előkészítésében való közreműködés, illetve a dolgozatíratásoknál történő segítség),
  • emellett saját kutatási területükön elért eredményeikből TDK dolgozat készítése.

Jelentkezési feltételek:

  • az utolsó két lezárt félév kumulált tanulmányi átlaga legalább 3,76 (vagy ennél jobb), vagy az előző két aktív félévben az ösztöndíj indexük 3,5-nél jobb.
  • a tantárgy-újrafelvételek száma 0 darab tárgy

Leadási határidő: 2016. február 05. 12:00, Campus főépület 002. iroda (személyesen a kitöltött, aláírt jelentkezési lappal és szükséges mellékletekkel). A hiányos, mellékletek nélküli pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatok elbírálásnak határideje: 2015. február 09.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó két lezárt félév index-másolatát is! Előnyt jelent a korábbi demonstrátori tevékenység.

Szolnok, 2016. február 01.

Horváth Mariann
központvezető,
Tehetséggondozási, Alumni és Karriertanácsadási Központ

Szentesi Ibolya
demonstrátori koordinátor