A demonstrátori rendszer bemutatása

Demontstrátori pályázati kiírás 2015-2016. 1. félév

A Szolnoki Főiskolán a tehetséggondozási rendszer egyik meghatározó alappillére a demonstrátori rendszer, azaz a legtehetségesebb alsó- és felsőbb éves hallgatók bevonása a tanszékek mindennapi, elsősorban oktató- és kutató szakmai munkájába.

A demonstrátori alkalmazás elsődleges célja a hallgatók szakmai elkötelezettségének növelése, felkészítése hivatásuknak az átlagosnál magasabb színvonalú művelésére, mesterképzésben való tanulmányok folytatására.

A demonstrátorok feladata, hogy kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során. A főiskola demonstrátori rendszerének kialakítása során alapvető cél, hogy a tehetséges hallgatók már az első évfolyamon, mint junior demonstrátor, később pedig senior demonstrátorként végezzenek ilyen irányú tevékenységet (pl. dolgozatjavítás, feladatkészítés, vizsgafelügyelet, honlap-szerkesztés és egyéb kutatással és szakmai-tudományos munkával összefüggő feladatok ellátása).

Célja továbbá
, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok a főiskola oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen az akár kutatási vagy/és oktatási feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.

A demonstrátori program - a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan - féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az adott tanszéken oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta külön demonstrátori rendezvényekre kerül sor.

A leendő/és a már demonstrátorokkal szembeni alapvető elvárás, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődősét a főiskolai oktatók kutatási programjaihoz való kapcsolódás szolgálhatja.

Demonstrátori szabályzat